Natt til 28.9.2017 vil det foregå arbeider på alle tre bommene inn til forplass ved Avinor Oslo Lufthavn.

Arbeidet starter 28.09.2017 kl. 01:00 med bommen utenfor Flyporten / Park Inn.

Drosjer som skal til nedre forplass må kjøre via Fritjof Nansens veg og E16 inn til nedre forplass ( altså til venstre ved utkjøring depot etter utkall )

Avinor Oslo Lufthavn planlegger å ha vakt ved bommen som informerer om dette.

Mens arbeidet pågår ved bommen inn til øvre forplass, henvises drosjer til å kjøre i kiss&fly som er ytre løp.

I kiss&fly er det en makstid fra mann kjører inn til mann kjører ut - på 7 minutter, som er avgiftsfrie.

Dersom drosjen oppholder seg mer enn 7 minutter i dette feltet, påløper det kr. 70,- i parkeringsavgift. Deretter ytterligere avgift etter 20 minutter.

Disse reglene vil også gjelde for drosjer både denne natten og ved fremtidige stengninger av indre løp på øvre forplass.