22.juli 2019

PARKERING AV LEDIGE TAXIER PÅ DEPOTS P PLASS

PRESISERING AV PAUSE PÅ P.PLASS: 
60 minutter er maksimal pause med taxien parkert på depot fra kl. 07:30 til 23:30 alle dager.
På natten fjernes pauseordningen i køsystemet på depot med taxi parkert på p.plass. 

Etter 60 minutter slettes taxi i GTS (køsystem) og taxi må kjøpe ny køplass.

Fordi det er mange årsaker til behov for slike pauser kan det gjøres vurderinger om utvidelse av tiden uten sletting. Årsak til utvidelse MÅ varsles skranke med ny sms innen 60 minutter fra pausestart, dvs at vi avslår alle forespørsler etter 60 minutter. Utvidelsen må begrunnes med behov for utvidelse og tiden kan utvides maksimalt med 60 nye minutter. Begrunnelser som kan godtas er lading av EL taxi eller hybrid taxi, samt at sjåføren er veldig sliten etter mye kjøring (særlig etter mange turer med krevende kjøreforhold som vinter eller annet stress). Hvis vi får mange slike forespørsler er vurderingen at de likevel kan avslås uten begrunnelse.

Nå har vi hatt utbredt misbruk av en ordning som har vært basert på tillit. Misbruket påfører oss mye merarbeid i oppfølging av reelle pauser og avvik samt misnøye og klager fra sjåfører som lojalt venter på stedet i sin taxi. Ressursene våre skal brukes på passasjer og sjåførservice på forplass. Misbruket har altså medført forskjellsbehandling av sjåfører som lojalt venter på p plassen, i sin plass i køen, samt at misbruket undergraver prinsippet om støtfanger mot støtfanger prinsippet for taxiløyvene. 

LEDIGE, MEN FORLATTE TAXIER:
Taxier som forlates av sjåfør med plass i køsystemet slettes. Årsak er at enkelte setter fra seg en taxi, forlater den og returnerer noen timer senere innen taxien kalles opp til forplass. Noen sjåfører betjener også to taxibiler med denne metoden.